De griepprikken zullen worden gegeven op 18 november aanstaande en wel ‘s middags tussen 16.00 – 17.30 uur en ‘s avonds tussen 19.00 – 19.30 uur. Als u een indicatie heeft voor een griepprik wordt de uitnodiging de tweede helft van oktober bij u bezorgd. Heeft u op 1 november nog geen uitnodiging ontvangen en denkt u wel een griepprik te moeten krijgen, neemt u dan contact op met de praktijk. Wordt u jaarlijks thuis geprikt dan komt er tussen half oktober en half november iemand van de praktijk bij u langs.