Als u een indicatie heeft voor een griepprik maar deze nog niet hebt gekregen, kunt u alsnog contact zoeken met de praktijk. Tot en met februari blijft het zinvol om de griepprik alsnog te nemen.