Het is technisch mogelijk om de medische gegevens in ons huisartsendossier te delen met andere artsen. Dat verloopt via het Landelijk Schakel Punt LSP. Voor u wellicht het meest concreet betekent dit dat de huisarts bij de Huisartsenpost in Gouda in het dossier informatie kan zien over uw voorgeschiedenis, uw medicatie en de laatste contacten.

Om dat mogelijk te maken dient u zelf toestemming te geven. Als u twijfelt of u dat heeft gedaan, mag u dat alsnog (of voor de zekerheid nogmaals) doen. Dat kan via het LSP formulier op deze website, maar het mag ook mondeling aan de huisarts of andere praktijkmedewerker worden doorgegeven.

In het kader van de kwaliteit van de zorg adviseer ik u om dit te doen.