In 2022 is onze praktijk opnieuw getoetst in het kader van de NPA accreditatie. Door het Nederlands Huisarts Genootschap is vastgesteld dat wij als praktijk voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. We hebben laten zien dat wij onze procedures vastleggen in protocollen en ook dat wij een lerende organisatie zijn die steeds bezig blijft met kwaliteitsverbetering. Als u zaken tegenkomt die voor verbetering vatbaar zijn, nodigen we u hartelijk uit om dat te melden.