In het najaar van 2023 worden weer coronaprikken gegeven door de GGD. Als u 60 jaar of ouder bent, krijgt u een uitnodiging thuis gestuurd. Bent u jonger dan 60 jaar en krijgt u een uitnodiging voor de jaarlijkse griepprik bij de huisarts dan komt u ook in aanmerking voor de coronaprik. U kunt uw afspraak plannen op: www.planjeprik.nl