Bij een ongelukkige val in augustus 2022 brak ik een ruggenwervel en is het ruggenmerg beschadigd. Ik kan kortere stukken lopen met een rollator. Voor langere stukken gebruik in de rolstoel, onder andere tijdens het spreekuur. Ik ben niet meer in staat om fulltime te werken en daarom zult u naast mij in de praktijk meerdere dokters tegenkomen om de medische zorg vorm te geven. Een hartelijke groet. Dokter E.H. Bac.