Afspraken

Een spreekuurafspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft, een langer gesprek voorziet

of een chirurgische ingreep zult ondergaan, heeft u een dubbele afspraak nodig.

U wordt verzocht dit te melden bij het maken van de afspraak.

U kunt op 2 manieren een afspraak maken:

1 Online

Heeft u een account bij Uw Zorg Online? Dan is het mogelijk om met uw mobiele telefoon

of computer zelf een afspraak bij de huisarts in te plannen.

2 Telefonisch

U kunt bellen met de assistente; het liefst tussen 8.00 uur en 11.00 uur.

Op dat tijdstip kan de assistente u het beste helpen om een afspraak in te plannen.

0182 – 244009.

Toets daarna een 2 of blijft u wachten.

De assistente zal u zo nodig vragen naar de aard van de klacht.

Zij doet dit om in te schatten wanneer en hoe lang een afspraak moet worden ingepland.

Als u liever geen antwoord wilt geven op deze vraag kunt u dit aangeven.