Accreditatie afgerond

In 2022 is onze praktijk opnieuw getoetst in het kader van de NPA accreditatie. Door het Nederlands Huisarts Genootschap is vastgesteld dat wij als praktijk voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. We hebben laten zien dat wij onze procedures vastleggen in...

Delen medische gegevens

Het is technisch mogelijk om de medische gegevens in ons huisartsendossier te delen met andere artsen. Dat verloopt via het Landelijk Schakel Punt LSP. Voor u wellicht het meest concreet betekent dit dat de huisarts bij de Huisartsenpost in Gouda in het dossier...

Nieuwe AVG wet per 25 mei 2018

In de huisartsenpraktijk worden patiëntgegevens geregistreerd en bewaard in het Huisarts Informatie Systeem. Het gaat daarbij om NAW-gegevens, maar bijvoorbeeld ook om verzekeringsgegevens en BSN nummers. Verder worden in de huisartsenpraktijk medische gegevens...