Update afwezigheid Dokter Bac

Bij een ongelukkige val in augustus 2022 brak ik een ruggenwervel en is het ruggenmerg beschadigd. Ik kan kortere stukken lopen met een rollator. Voor langere stukken gebruik in de rolstoel, onder andere tijdens het spreekuur. Ik ben niet meer in staat om fulltime te...

Praktijkregels bij luchtwegklachten

Wilt u bij luchtweglachten extra rekening houden met andere mensen. Kom bij een afspraak niet te vroeg in de wachtkamer. Houd in de wachtkamer voldoende afstand. Draag bij luchtwegklachten tijdens het praktijkbezoek een mondkapje.

Accreditatie afgerond

In 2022 is onze praktijk opnieuw getoetst in het kader van de NPA accreditatie. Door het Nederlands Huisarts Genootschap is vastgesteld dat wij als praktijk voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. We hebben laten zien dat wij onze procedures vastleggen in...

Delen medische gegevens

Het is technisch mogelijk om de medische gegevens in ons huisartsendossier te delen met andere artsen. Dat verloopt via het Landelijk Schakel Punt LSP. Voor u wellicht het meest concreet betekent dit dat de huisarts bij de Huisartsenpost in Gouda in het dossier...