Herhaalrecept aanvragen

U kunt  op twee manieren uw herhaalrecepten aanvragen (24 uur per dag):

1 Online

Heeft u een account bij Uw Zorg Online? Dan is het mogelijk om met uw mobiele telefoon

of computer zelf uw herhaalrecept aan te vragen.

2 Telefonisch va de receptenlijn

U kunt 24 uur per dag het antwoordapparaat inspreken.

0182 – 244009.

Toets daarna een 3.

De standaard verwerkingstijd bij de apotheek is enkele dagen.

Heeft u de medicatie eerder nodig? Overlegt u dan met uw apotheek over de aflevermogelijkheden.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u de assistente bellen.