Nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten

Op de homepagina ziet u de laatste 5 nieuwsberichten. Voor eerdere nieuwsberichten verwijzen wij u naar de nieuwspagina.

Personeelsveranderingen

Dokter Bergsma heeft na 3,5 jaar afscheid genomen van Huisartsenpraktijk De Sniep. Dokter Van Wieringen is de nieuwe huisarts. Zij werkt op de maandag en de donderdag.

Parkeren rond het gezondheidscentrum

In verband met werkzaamheden rond het gezondheidscentrum en omliggende gebouwen zijn er tot eind 2024 minder parkeerplaatsen beschikbaar. Probeert u op tijd te komen en als u goed ter been bent iets verder te parkeren. Zo blijven de parkeerplaatsen dichtbij beschikbaar voor de mensen die minder goed ter been zijn.

Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Momenteel zijn alle praktijken in Waddinxveen gesloten voor nieuwe patiënten. Zij hebben hun bovengrens bereikt. Voor inwoners van De Triangel (en zij die wonen ten zuiden van de Kerkweg) is Huisartsenpraktijk Van Breugel uit Zevenhuizen geopend. U kunt zich aanmelden op www.huisartsvanbreugel.nl. Op dit moment wordt de medische zorg in Zevenhuizen geboden; er wordt gezocht naar een geschikte plek voor het vestigen van een praktijk nabij De Triangel. Voor andere nieuwe inwoners is ons advies om u niet uit te laten schrijven bij uw oude huisarts zodat u met uw gezondheidsvragen een aanspreekpunt houdt. Neem daarnaast contact op met uw zorgverzekeraar om melding te maken van dit probleem, want uiteindelijk zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor goede huisartsenzorg in de buurt. Wilt u op de hoogte worden gehouden van inschrijfmogelijkheden in de toekomst? Ga dan naar www.ikzoekeendokterinwaddinxveen.nl.

Afspraken maken

Wilt u voor het maken van afspraken zoveel mogelijk in de ochtend bellen tussen 8.00 en 11.00 uur. Dan kan de assistente de beschikbare spreekuurplekken zo goed mogelijk verdelen.
De bereikbaarheid later op de dag is bedoeld voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. De assistente zal (zo nodig samen met de huisarts) beslissen of uw vraag nog dezelfde dag beantwoord dient te worden. Anders wordt uw vraag in ieder geval binnen 24 uur beantwoord.

Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
Kijkt u hiervoor bij ‘Administratie’ of vraag ernaar op het spreekuur.

LET OP: in de vakantieperiode kan uw verzoek mogelijk niet gelijk verwerkt worden. Graag uw geduld.

Afspraken via Uw Zorg Online

Het is mogelijk om via Uw Zorg Online een afspraak in te plannen voor het spreekuur. Dat geldt alleen voor niet-spoedeisende zorg; anders vragen wij u de praktijk telefonisch te benaderen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken moet u aangemeld zijn voor het gebruik van Uw Zorg Online. Om.u aan te melden kunt u kijken bij het kopje ‘Uw medische gegevens thuis bekijken’ onder ‘Administratie’.

Update afwezigheid Dokter Bac

Bij een ongelukkige val in augustus 2022 brak ik een ruggenwervel en is het ruggenmerg beschadigd. Ik kan kortere stukken lopen met een rollator. Voor langere stukken gebruik in de rolstoel, onder andere tijdens het spreekuur. Ik ben niet meer in staat om fulltime te werken en daarom zult u naast mij in de praktijk meerdere dokters tegenkomen om de medische zorg vorm te geven. Een hartelijke groet. Dokter E.H. Bac.

Praktijkregels bij luchtwegklachten

Wilt u bij luchtweglachten extra rekening houden met andere mensen.

  • Kom bij een afspraak niet te vroeg in de wachtkamer.
  • Houd in de wachtkamer voldoende afstand.
  • Draag bij luchtwegklachten tijdens het praktijkbezoek een mondkapje.

Accreditatie afgerond

In 2022 is onze praktijk opnieuw getoetst in het kader van de NPA accreditatie. Door het Nederlands Huisarts Genootschap is vastgesteld dat wij als praktijk voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. We hebben laten zien dat wij onze procedures vastleggen in protocollen en ook dat wij een lerende organisatie zijn die steeds bezig blijft met kwaliteitsverbetering. Als u zaken tegenkomt die voor verbetering vatbaar zijn, nodigen we u hartelijk uit om dat te melden.

Nieuws

Welkom op de nieuws pagina. Hier vindt u het laatste nieuws omtrent onze huisartspraktijk!