Nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten

Op de homepagina ziet u de laatste 5 nieuwsberichten. Voor eerdere nieuwsberichten verwijzen wij u naar de nieuwspagina.

Nieuwe dokter

Per 2024 zijn dokter Gorter en dokter Geleynse gestopt met hun werk bij Huisartsenpraktijk De Sniep. Dokter Spek is het nieuwe gezicht. Zij werkt op de dinsdagen en de vrijdagen. U kunt haar foto zien onder het kopje ‘Medewerkers’.

Praktijk gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Momenteel zijn alle praktijken in Waddinxveen gesloten voor nieuwe patiënten. Zij hebben hun bovengrens bereikt. Wij begrijpen dat dit een groot probleem is voor nieuwe inwoners. Ons advies is om u niet uit te laten schrijven bij uw oude huisarts zodat u met uw gezondheidsvragen een aanspreekpunt houdt. Neem daarnaast contact op met uw zorgverzekeraar om melding te maken van dit probleem, want uiteindelijk zijn de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor goede huisartsenzorg in de buurt. Wilt u op de hoogte worden gehouden van inschrijfmogelijkheden in de toekomst? Ga dan naar www.ikzoekeendokterinwaddinxveen.nl.

Afspraken maken

Wilt u voor het maken van afspraken zoveel mogelijk in de ochtend bellen tussen 8.00 en 11.00 uur. Dan kan de assistente de beschikbare spreekuurplekken zo goed mogelijk verdelen.
De bereikbaarheid later op de dag is bedoeld voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. De assistente zal (zo nodig samen met de huisarts) beslissen of uw vraag nog dezelfde dag beantwoord dient te worden. Anders wordt uw vraag in ieder geval binnen 24 uur beantwoord.

Uw medische gegevens thuis bekijken met uw telefoon of computer

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u uw eigen medische gegevens zelf online bekijken.
Kijkt u hiervoor bij ‘Administratie’ of vraag ernaar op het spreekuur.

LET OP: in de vakantieperiode kan uw verzoek mogelijk niet gelijk verwerkt worden. Graag uw geduld.

Afspraken via Uw Zorg Online

Het is mogelijk om via Uw Zorg Online een afspraak in te plannen voor het spreekuur. Dat geldt alleen voor niet-spoedeisende zorg; anders vragen wij u de praktijk telefonisch te benaderen.

Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken moet u aangemeld zijn voor het gebruik van Uw Zorg Online. Om.u aan te melden kunt u kijken bij het kopje ‘Uw medische gegevens thuis bekijken’ onder ‘Administratie’.

Update afwezigheid Dokter Bac

Bij een ongelukkige val in augustus 2022 brak ik een ruggenwervel en is het ruggenmerg beschadigd. Ik kan kortere stukken lopen met een rollator. Voor langere stukken gebruik in de rolstoel, onder andere tijdens het spreekuur. Ik ben niet meer in staat om fulltime te werken en daarom zult u naast mij in de praktijk meerdere dokters tegenkomen om de medische zorg vorm te geven. Een hartelijke groet. Dokter E.H. Bac.

Praktijkregels bij luchtwegklachten

Wilt u bij luchtweglachten extra rekening houden met andere mensen.

  • Kom bij een afspraak niet te vroeg in de wachtkamer.
  • Houd in de wachtkamer voldoende afstand.
  • Draag bij luchtwegklachten tijdens het praktijkbezoek een mondkapje.

Accreditatie afgerond

In 2022 is onze praktijk opnieuw getoetst in het kader van de NPA accreditatie. Door het Nederlands Huisarts Genootschap is vastgesteld dat wij als praktijk voldoen aan de opgestelde kwaliteitsnormen. We hebben laten zien dat wij onze procedures vastleggen in protocollen en ook dat wij een lerende organisatie zijn die steeds bezig blijft met kwaliteitsverbetering. Als u zaken tegenkomt die voor verbetering vatbaar zijn, nodigen we u hartelijk uit om dat te melden.

Delen medische gegevens

Het is technisch mogelijk om de medische gegevens in ons huisartsendossier te delen met andere artsen. Dat verloopt via het Landelijk Schakel Punt LSP. Voor u wellicht het meest concreet betekent dit dat de huisarts bij de Huisartsenpost in Gouda in het dossier informatie kan zien over uw voorgeschiedenis, uw medicatie en de laatste contacten.

Om dat mogelijk te maken dient u zelf toestemming te geven. Als u twijfelt of u dat heeft gedaan, mag u dat alsnog (of voor de zekerheid nogmaals) doen. Dat kan via het LSP formulier op deze website, maar het mag ook mondeling aan de huisarts of andere praktijkmedewerker worden doorgegeven.

In het kader van de kwaliteit van de zorg adviseer ik u om dit te doen.

Nieuws

Welkom op de nieuws pagina. Hier vindt u het laatste nieuws omtrent onze huisartspraktijk!