Openingstijden en telefoonnummer

 

Tel: 0182 – 244009   |   Fax: 0182 – 634969

De praktijk is op werkdagen geopend tussen 8.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden wordt huisartsenzorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag waargenomen door de Huisartsenpost Midden Holland. Zie pagina Avond-, nacht- en weekendzorg.

Spoedgeval

0182-244009.
Toets daarna een 1.

Bij een spoedgeval kunt u ons de hele dag bellen via de spoedlijn. Tussen 11.00 en 17.00 uur is dit telefoonnummer ook bedoeld voor medische vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Afspraken

Het is ook mogelijk om via Uw Zorg Online afspraken te maken. Zie Nieuwsberichten.

0182-244009.
Toets daarna een 2 of blijft u wachten.

U kunt ons tussen 8.00 en 11.00 uur bellen voor het maken van afspraken voor het spreekuur van de arts, doktersassistente of praktijkondersteuner. Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u een visite aanvragen.

In de middag is de doktersassistente telefonisch bereikbaar tussen 15.30 en 16.30 uur voor vragen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Een spreekuurafspraak duurt 10 minuten. Als u meerdere vragen heeft, een langer gesprek voorziet of een chirurgische ingreep zult ondergaan, heeft u een dubbele afspraak nodig. U wordt verzocht dit te melden bij het maken van de afspraak.

De assistente zal u zo nodig vragen naar de aard van de klacht. Zij doet dit om in te schatten wanneer en hoe lang een afspraak moet worden ingepland. Als u liever geen antwoord wilt geven op deze vraag kunt u dit aangeven.

Receptenlijn

Het is ook mogelijk om via Uw Zorg Online recepten te bestellen. Zie Nieuwsberichten.

0182-244009.
Toets daarna een 3.

Voor het bestellen van herhaalmedicatie kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat van de receptenlijn. Die is nadrukkelijk niet bedoeld om nieuwe medicatie aan te vragen voor een actueel medisch probleem. Daarvoor kunt u bellen met de praktijk. Probeert u ruim op tijd uw medicatie te bestellen. De standaard verwerkingstijd bij de apotheek is enkele dagen. Heeft u de medicatie op kortere termijn nodig? Belt u dan ook met de apotheek over de aflevermogelijkheden.

Telefonisch spreekuur

0182-244009.
Toets daarna een 4.

U kunt het telefonisch spreekuur van de huisarts bellen tussen 14.00 en 14.30 uur. Dat is bedoeld voor korte medische vragen (waar geen lichamelijk onderzoek voor nodig is) en voor het bespreken van uitslagen van bijvoorbeeld foto’s of bloed prikken.

Overleglijn voor collega’s

0182-244009. Toets daarna een 9.

Dit nummer is niet bedoeld voor patiënten, maar voor collega’s in de zorg die willen overleggen.